Wierzyca 2008 r

Drawa 2007 r

Radunia 14.-21.07.2003 r

Zbrzyca-Brda-Kanał Brdy 21-27.07.2003 r

Wierzyca 10-13.06.04

Wel 26.06-3.07.2004

Pasłęka 4-10.07.2004 r.