Jechaliśmy w 2 składach :

1)Staś, Kasia - 130km 7PK (25pkt wagowych)

kolejność PK: 10, 17, 6, 15, 13, 16, 12

2)Romek - 160km 9PK (35pkt wagowych)

kolejność PK: 10, 17, 6, 14, 19, 20, 15, 13, 9

HARPAHAN H-36 kliknij mapa duża